Publikacje autora:

Aleksandra Mreła

  1. Nonlinear Estimation of Similarity Between Scientists’ Disciplinary Profiles. Case Study
    [Nieliniowa ocena podobieństwa dyscyplinarnych profili naukowców. Studium przypadku]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 12-27