Publikacje autora:

Paulina Motylińska

  1. Wybrane zagadnienia wizualizacji w nauce o informacji
    [Selected problems of visualisation In information science]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)