Publikacje autora:

Aleksandra Mikołajska

  1. Francuskie biblioteki miejskie BMVR
    [BMVR – French municipal libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 3, s. 351-359