Publikacje autora:

Paweł Marzec

  1. Testy użyteczności serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
    [Usability tests of Torun University Library website]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 260-275

  1. Testy użyteczności w ocenianiu jakości serwisów internetowych bibliotek akademickich
    [Usability tests in quality evaluation of academic libraries’ internet services]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 15-25