Publikacje autora:

Ryszard Marciniak

  1. Bernard Olejniczak (1919-2003)

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 479-482

  1. Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. [Oprac.] Wiesław Wydra. Poznań 2002, 223 s. Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 25. ISBN 83-913932-6-7.

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 427-430