Publikacje autora:

Katarzyna Malinowska

  1. Biblioteki publiczne końca XX wieku
    [Public libraries of the end of 20th century]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 130-131