Publikacje autora:

Hanna Makowska

  1. Wojciech Jankowerny (1936-2002)

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 391-397