Publikacje autora:

Mirosława Majewska

  1. Edukacja ustawiczna bibliotekarzy. Realia – problemy – prognozy
    [Continuous education of librarians. Realities – problems – prognosis]

    Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 147-164 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)