Publikacje autora:

Alina Majerska

  1. Stanisława Tokarz-Wisłocka (1911-2000)

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 147-151