Publikacje autora:

Anna Machalska-Garbacz

  1. Nasza przyszłość: biblioteka elektroniczna czy biblioteka cyfrowa?
    [Our future: electronic library or digital library]

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 203-210

  1. Problem jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w światowym piśmiennictwie bibliotekoznawczym
    [The problems of library and information services quality in the library literature worldwide]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 281-289