Publikacje autora:

Agnieszka Łuszpak

  1. Książka w przekazie idei
    [The role of the books in transmission of ideas]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 15-25 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Życie książki a życie człowieka - paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana Muszkowskiego
    [The life of the book and the life of man: the positivist paradigm in the work of Jan Muszkowski]

    Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź–Warszawa 2014, s. 44-56 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 150)