Publikacje autora:

Anna Łukasik

  1. Informacja naukowo-techniczna wspierająca rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
    [Scientific and technical information in support of small and medium enterprises in European Union]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 175-193

  1. Przesłanki i organizacja systemu informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
    [Organization of an information system for small and medium businesses in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 319-330