Publikacje autora:

Irena Łoś-Stembrowicz

  1. Konrad Zawadzki w Bibliotece Narodowej (1960-1983)

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 271-274