Publikacje autora:

Wojciech Łopuch

  1. Perspektywy rozwoju Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych i początek działalności Pracowni Mikrofilmowej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
    [Prospects for the future Development of the Library Collections Laboratory and the beginnings of the activities of the Microfilm Laboratory at the Książnica Pomorska in Szczecin]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 155-157 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)