Publikacje autora:

Jerzy Lewandowski

  1. Biblioteka SGGW w nowym gmachu
    [Central Library of the Warsaw Agricultural University in the new site]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 53-57