Publikacje autora:

Aleksandra Legeżyńska

  1. Dorobek naukowy pracowników uniwersytetów w Polsce – problemy rejestracji elektronicznej
    [Publications of researchers from the polish universities - problems of electronic registration]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 59-75