Publikacje autora:

Roman Ławrynowicz

  1. Biblioteki publiczno-szkolne: anachronizm czy zwiastun przyszłości
    [School - public libraries: anachronism or the harbingers of the future]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 2