Publikacje autora:

Krystyna Kuźmińska

  1. Biblioteki samorządowe w Polsce. Doświadczenia i przewidywania
    [Public libraries in Poland. Experiences and perspectives]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 16-20 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)