Publikacje autora:

Rafał Kupiszewski

  1. Współczesna nauka o informacji. Na marginesie najnowszego dorobku Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
    [Modern information science analysis of current achievements of the Institute of Information and Book Studies. University of Warsaw]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2 (86), s. 76-80