Publikacje autora:

Anna Kucewicz

  1. Język haseł przedmiotowych XXI wieku
    [Subject headings of 21st century]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 195-206