Publikacje autora:

Marcin Krzesaj

  1. Miejsce i znaczenie oceny jakości informacji w wybranych modelach ewaluacji bibliotek cyfrowych
    [The Role and Significance of Information Quality in Selected Digital Library Evaluation Models]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 369-386