Publikacje autora:

Wanda Kronman-Czajka

  1. Hanna Zasadowa (25 maja 1920 – 12 sierpnia 2017)

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 4, s. 597-599