Publikacje autora:

Marzena Kowalska

  1. Jerzy Andrzejewski (1944-2008)

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 717-721