Publikacje autora:

Jadwiga Kosek

  1. Uczestnictwo bibliotek sieci uczelnianych w lokalnych i centralnych katalogach komputerowych (na przykładzie bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS/Virtual)
    [Academic library networks and the local and union catalogs (on the example of libraries using Virtua software)]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 283-289