Publikacje autora:

Beata Korzystka

  1. Badanie jakości i profilowanie usług biblioteczno-informacyjnych w informacyjnym modelu naukowej biblioteki technicznej
    [Studying quality and profiling library and information services in an information model of a special technological library]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 87-95 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)