Publikacje autora:

Danuta Konieczna

  1. Związki Profesor Marii Dembowskiej z Olsztynem
    [Profesor Maria Dembowska and Olsztyn]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 562-566