Publikacje autora:

Anna Kołodziejczyk

  1. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych
    [Changes In Children’s Reading Competencies Under The Influence O f Electronic Media]

    Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 147-156 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)