Publikacje autora:

Przemysław Kazienko

  1. Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW
    [Hypertext structure and www system structure]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 36-56