Publikacje autora:

Lena Kamińska-Mazur

  1. Europeana - cyfrowa kolekcja europejskiego dziedzictwa kultury
    [Europeana – digital collection of the european cultural heritage]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 130-139