Publikacje autora:

Maciek Kałuba

  1. „Hinc omnia” – nowy budynek BUW
    [„Hinc omnia" – new building of the Warsaw University library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 100-102