Publikacje autora:

Norma B. Jenson

  1. Marketing a amerykańska biblioteka publiczna
    [The marketing of American public libraries]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 91-97 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)