Publikacje autora:

Grażyna Jaroszewicz

  1. „Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków”. Normalizacja biblioteczna i bibliograficzna w kontekście strategii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    [„Standards are created by those who need them - and they should do that for their own purposes and with their own funds” - library and bibliographic standards and the strategy of Polish Committee for Standardization]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 489-495

  1. O kulturze organizacyjnej w bibliotekach
    [About organisational culture in libraries]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 106-109