Publikacje autora:

Maria Anna Jankowska

  1. Najnowsze trendy w kształceniu bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych
    [Recent trends in the American (USA) library education]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa