Publikacje autora:

Michał Jagiełło

  1. Biblioteka narodowa, czyli dom otwartej polskości
    [National library: home of open polish spirit]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 21-30 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)