Publikacje autora:

Eva-Maria Hüttl-Hubert

  1. Niektóre aspekty pracy bibliotek publicznych w Austrii
    [Selected aspects of public librarianship in Austria]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 71-75 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)