Publikacje autora:

Elżbieta Herden

  1. Kazimiera Maleczyńska (1925-2010)

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 547-549