Publikacje autora:

Elżbieta Grzybowska

  1. Bibliografia publikacji pracowników szkoły wyższej jako źródło informacji i narzędzie bibliometryczne na przykładzie bazy danych Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS w Lublinie
    [Index of publications of a higher school’s staff as an information source and bibliometric tool - referring the database „Index of Publications of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin”]

    Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa, redakcja Jadwiga Woźniak-Kasperek i Mikołaj Ochmański, Warszawa 2009, s. 130-142 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 106)

  1. Biblioteka Narodowa Francji. Przemiany i organizacja
    [National Library of France. Organization and development]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 369-381