Publikacje autora:

Alina Grochowska

  1. Terminologia w zakresie informacji i dokumentacji w świetle norm ISO
    [Information and documentation terminology and ISO standards]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 43-53