Publikacje autora:

Irena Gorczyńska

  1. Jadwiga Majewska-Tronowicz (1931-2002)

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 267-268