Publikacje autora:

Dorota Gazicka-Wójtowicz

  1. Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, World-Cat i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych
    [From CDS/ISIS Software to NUKAT,WorldCat and Decisions and Opportunities of Research Institute Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 3, s. 348-358