Publikacje autora:

Jolanta Gawron

  1. Małgorzata Kłossowska (1941-2002)

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 398-399