Publikacje autora:

Wiktor Gawarecki

  1. Czasopisma elektroniczne: charakterystyka i próba klasyfikacji
    [Digital journals: general characteristics and technology]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 141-147