Publikacje autora:

Halina Ganińska

  1. Stanisław Badoń (1926-1997)

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 315-318