Publikacje autora:

Tomasz Galewski

  1. Gospodarczy ład informacyjny w Polsce
    [The Economic Infornuition Governance in Poland]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 101-112