Publikacje autora:

Agnieszka Fluda-Krokos

  1. Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie bibliotekarzy na przykładzie programów i planów studiów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – rok akad. 2012/13
    [National Framework of Qualifications and Librarians’ Education as Exemplified by the Curricula of Information and Library Studies at the Pedagogical University in Cracow (2012/2013)]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 579-590

  1. Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)
    [Reports on the activities of Cracow secondary schools as a source for the study of history school librarianship in the first half of the twentieth century (for example II National Middle School and High School named St. Jack)]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 63-77 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)