Publikacje autora:

Grażyna Federowicz

  1. Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej
    [The Universal Value of Bibliography Exemplified by the National Bibliography]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 91-109