Publikacje autora:

Kazimierz Ewicz

  1. Janusz Dembski (1929-1997)

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 313-314