Publikacje autora:

Aleksandra Erlandsson

  1. Rola książki i nowoczesnych środków przekazu informacji we współczesnej Szwecji (z uwzględnieniem potrzeb mniejszości narodowych)
    [The role of books and new information media in contemporary Sweden and the needs of ethnic minorities]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 209-219