Publikacje autora:

Carleton Earl

  1. Bibliotekarstwo publiczne w Wielkiej Brytanii
    [Public libraries in Great Britain]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 86-90 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)