Publikacje autora:

Halina Dusińska

  1. Janusz Kapuścik (1932-1999)

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 232-240